Welpenmeisjes KNKB 17-05-2015

Onder ideale weersomstandigheden werd zondag 17 mei de welpenmeisjes KNKB partij gehouden bij De Seare Han in Wolsum. De partij werd gesponsord door v.d. Waard, grondverzetbedrijf.

Er werd erg leuk en spannend gekaatst, vooral in de beide finales. De finale in de verliezersronde ging tussen het partuur Janna Posthumus en Ilse Marije van Beem tegen Marieke Altenburg en Amarins Gerbrandij. Het partuur van Janna en Ilse Marije kwam op voorsprong tot 4-1, maar daarna kwamen Marieke en Amarins terug tot 5-3 met o.a een mooie bovenslag van Amarins. Maar op 5-3 6-6 ging de 1e prijs naar Janna en Ilse Marije.

In de finale van de winnaarsronde was ook steeds de voorsprong voor Eline van Dijkhuizen en Elske van Straten maar Noa Elzinga en Femke Alberda kwamen steeds dichter bij. Ook Eline had een paar mooie bovenslagen. Met een zitbal van Eline eindigde de partij op 5-4 6-2 voor Eline en Elske.

Winnaarsronde
1e Eline van Dijkhuizen Nijland en Elske van Straten Feinsum
2e Noa Elzinga Bolsward en Femke Alberda Dronrijp
3e Mayke Boonstra Stiens en Marije v.d. Molen Stiens

Verliezersronde
1e Janna Posthumus en Ilse Marije van Beem
2e Marieke Altenburg en Amarins Gerbrandy