Uitslag baggerrun

Duo's

 

Deelnemers

Tijd in min:sec.

1

Mente de Boer + Jan-Evert Giliam

11:37

2

Folkert-Ruurd Kuipers + One Rypkema

12:12

3

Chris Draaijer + Chris Hettinga

12:51

4

Folkert Landman + Jaring Rypma

13:23

5

Evert T.v.s + Remco Adema

14:05

6

Peter Terpstra + Martijn Teela

15:08

7

Johannes Rypma + Johan-Gerard de Boer

15:53

8

Pyt-Jan Dooper + Remy Lammers

16:00

9

Gerbrand Ketelaar + Mark Zijsling

17:23

10

Jacob Kuipers + Nynke Rypkema

17:53

11

Frank Ypma + Monique Ketelaar

18:00

12

Teake Witteveen + Jimte Bootsma

19:21

13

Sietie Bruinsma + Jildau Hoekstra

19:33

14

Tsjitske Galama + Minke Witteveen

19:43

15

Sandra Koopmans + Freerkje Walsma

20:34

16

Liesbeth Rypma+ Jokelien Sijbrandij

21:00

17

Regina Anema + Mara Smeding

21:17

18

Ciska Rypma + Mirthe Feld

21:20

19

Annamarije de Jong + Monique Rypma

21:35

20

Marieke Popma + Baukje Dooper

22:37

21

Janieke Popma + Geldou de Boer

23:33

22

Janicke Witteveen + Tineke Witteveen

23:48

23

Elbrich de Jong + Aniek Frankena

24:40

24

Regina Nijdam+ Mirjam Hoekstra

29:15


Tussengroep

 

Deelnemers

Tijd in min:sec.

1

Mike van Urk + Simme Dooper

15:06

2

Kornelis Nieboer + Minicus Altena

16:09

3

Lútsen Brouwer + Jelke de Jager

17

4

Maaike de Jager + Rianne de Jong

17:38

5

Nynke Witteveen + Fardau de Jong

19:50

6

Freya Witteveen + Femke Huitema

21:13

7

Koos van der Zee + Jildert van der Meulen

21:41

8

Hidde Popma + Jelke Bootsma

21:52

9

Reina Altena + Jesca Kroon

21:57

10

Klaas van der Meer + Wouter Kroes

23:10

11

Nora Altena + Iza van Veen

23:57

12

Amarins Popma + Baukje Brouwer

24:38

13

Ilse-Marije Zijlstra + Elisa Zijlstra

24:54

14

Annemar Rijpma + Janna Kroon

25:33


Ouder - kind

 

Deelnemers

Tijd in min: sec.

1

One Rypkema + Ridzert Rypkema

17:34

2

Jorrit de Boer + Mart Dooper

18:30

3

Jildert de Boer + Thomas Dooper

21:23

4

Christina Wiegand + Roy Frankena

22:19

5

Elien Veenstra + Nelson Frankena

22:20

6

Yme Overwijk + Jitse Overwijk

22:30

7

Tjitte Oppedijk + Dietmer Oppedijk

22:40

8

Aeltsje Bosscha + Nynke Brouwer

23:32

9

Emmy Rypma + Eelco de Wolff

25:40


Foto's fan de Baggerrun

Foto's baggerrun1
Foto's baggerrun2
Foto's baggerrun3
Foto's baggerrun4