Hallo merkevierders

Over een paar dagen begint de blauwhuistermerke. Een feest waar iedereen al weer heel lang naar toe leeft. It merkeboekje ligt bij iedereen al weer een paar weken op tafel om het programma bij te houden om maar niks te hoeven missen.

Zo organiseren we dit jaar de zeskamp waar de musical playback show ook een onderdeel van is. Graag zouden we hier nog wat meer deelnamme voor hebben. Zijn er straten,keten,vrienden,vriendinnen die hun nog niet hebben opgegeven en toch graag zouden meedoen, het kan nog.

Graag dan even opgeven bij:

Sietse Altena: 0515-579387 of
Jappie de Jong: 0515-579899

Met ons alle maken wij er een mooi feest van.

De merkecommissie.

Een paar impressiefoto's van de voorgaande jaren playback show: