Katholiek Hoogfeest in Reve's Greonterp

Zaterdag 15 augustus waren zo'n tachtig Revianen en andere belangstellenden naar de klokkenstoel in Greonterp gekomen voor de achtste editie van de 'Kleine Plechtigheid ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van de Glorievolle en Gezegende Maagd', ter ere van het leven en werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve.

Vooraf werden in de Sint-Vituskerk te Blauwhuis bloemen bij het beeld van de Heilige Maagd gelegd, kaarsen ontstoken en enkele van Gerard Reve's gedichten voorgedragen die betrekking hebben op de Maagd Maria en op zijn geloof.

Na het schenken van rode wijn, opende Teigetje de bijeenkomst bij de klokkenstoel in Greonterp met het gedicht 'Graf te Blauwhuis'.

Historicus Peter Karstkarel maakte bekend dat dit veel geroemde gedicht centraal staat in zijn nieuwe boek over kerkhoven in Fryslân, dat dit najaar uit zal komen.

Hester Witteveen las uit 'Briefdelen van Gerard Reve aan Rijkjan Sikkel', Gregor Eijs droeg het gedicht 'Herkenning' voor.


Woelrat en Teigetje lazen uit 'Houd ik van Holland' en uit een van de brieven uit het 'Geheime Landgoed' in Vesc.

Na de klanken van 'De Messiah' van Händel nodigde Hester Witteveen iedereen uit voor de Heilige Mis in de Sint-Vituskerk te Blauwhuis waar pastoor Peter van der Weide voor ging.

Na afloop was er een feestelijke bijeenkomst in café De Freonskip.

Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag. "Die extra feestdag mogen ze wat mij betreft hier ook wel invoeren" aldus een van de gastvrije inwoners van Greonterp.

Of dat doorgaat is maar de vraag, wel is er in 2016 op 15 augustus zowiezo weer een Maria Tenhemelopneming in Greonterp.