Afdelingskampioenschappen federatie

Welpen
De welpen jongens en meisjes kaatsten tegen elkaar in een winnaars-/verliezersronde. De finale ging tussen Folsgare (Sander en Wessel Zijlstra) tegen Gauw Goenga (Sjoukje Gerbrandy en Afke Marij v.d. Goot), de dames boden genoeg tegenstand maar ze konden de strijd niet winnen, de partij eindigde op 5-4 6-2 voor Folsgare

De finale van de verliezersronde ging tussen Wolsum (Jurgen Popma, Willem Kroon en Bauke Rijpma) tegen Reahus/Turns (Jan Bootsma, Jochem Postma en Wiebren Tamminga), dit werd gewonnen door Wolsum met 5-1 6-6

1e prijs winnaarsronde
Folsgare: Sander Zijlstra, Wessel Zijlstra

2e prijs winnaarsronde
Gauw Goenga; Sjoukje Gerbrandy, Afke Marij v.d. Goot

1e prijs verliezersronde
Wolsum: Jurgen Popma, Willem Kroon en Bauke Rijpma

2e prijs verliezersronde
Reahus/Turns; Jan Bootsma, Jochem Postma en Wiebren Tamminga

Pupillenjongens
Pupillenjongens kaatsten in 2 poules van 3. De winnaars van beide poules speelden de finale, dit waren 2 parturen uit Hommerts (Mark Jaarsma en Henk Hoekstra) en (Redmer van Netten en Ramon Raap). Zij maakten er een lange en spannende finale van maar de winst ging naar Mark Jaarsma en Henk Hoekstra, zij wonnen met 5-5 6-4.

Pupillenmeisjes
De pupillenmeisjes hadden 8 partuur, zij kaatsten in een winnaars-/verliezersronde
De finale in de winnaarsronde ging tussen 2 partuur van Reahus/Turns (Wietske de Jager, Trudie Hoekstra) en (Hieke Bootsma, Brecht Tamminga en Sigrid v.d. Werf). Wietske en Trudie wonnen deze partij met 5-4 6-4.

De finale in de verliezersronde ging tussen Hommerts (Laura Dozeman en Ytje v.d. Hoek) en Folsgare (Silke Stilma, Ingrid Dijkstra en Nina Kaptein). Dit werd gewonnen door Folsgare met 2-5 2-6

Winnaars pupillenjongens
1 Hommerts; Mark Jaarsma en Henk Hoekstra
2. Hommerts; Redmer van Netten en Ramon Raap

Winnaars pupillenmeisjes
1e winnaarsronde
Reahus/Turns; Wietske de Jager, Trudie Hoekstra

2e winnaarsronde
Reahus/Turns: Hieke Bootsma, Brecht Tamminga, Sigrid v.d. Werf
1e verliezersronde
Folsgare; Silke Stilma, Ingrid Dijkstra en Nina Kaptein