Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?

Snein 27 septimber organisearret de Gerben Rypma Stifting fan Blauhs middeis in Oerke-Kultuer yn kafee de Freonskip, mei as tema 'Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?'

Skriuwster Gryt Witbraad fan Aldegea fertelt en lst foar t har nijste boek 'Swije',

In libbensferhaal fan in jong famke. Grytsje Kingma sjongt en spilet inkele tapaslike lieten.

It Oerke-Kultuer wurdt organisearre as fsluting fan de simmer - tentoanstelling 'It Swijen trochbrutsen' yn kafee de Freonskip.

Hjir wurdt, oant en mei 30 septimber, yn byld en wurd ferteld oer it swijen troch of oer trije persoanen dy't yn de oarloch yn Blauhs en omkriten libben.

Snein de 27e kinne jo - foar en nei de optredens - de tentoanstelling yn alle rst besjen, jo persoanlike ferhalen opskriuwe of fragen stelle.

Snein 27 septimber 2015
Fan 15.30 - 16.30 oere
Blauhs, tap kafee de Freonskip
Tagong fergees

Foto: Ruth Lavie-Jourgrau (1934). Sy siet as lyts Joads famke nderdkt by de famylje Oppedyk tusken Blauhs en Westhim. Oant 1992 hat se swijt oer wat se meimakke yn en nei de oarloch.