Blauhús op zijn best


Blauhús op zijn best
08-02-2016: Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 49e editie van het carnaval. Lennart Hoeke zwaaide dit weekend de scepter als Prins Vacca Agoris, bijgestaan door zijn charmante page Afke Rijpma. Het was weer een gezellig, gevarieerd en geslaagd carnaval.


Vrijdagavond konden de inwoners en buren van het "Fyfkesryk" genieten van een toneelstuk. Twee éénakters met eigen spelers; het was prachtig. Ook werd er een persoon geridderd die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp. De eer viel ten beurt aan Fia Ettema, zij heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor het "Vitusklokje" en heeft nu besloten om hiermee te stoppen. Het was een druk bezochte avond vol humor en gezelligheid.


Zaterdagmiddag werden de Fyfkes feestelijk onthaald in het Teatskehús, het was een middag vol gezelligheid. In het Teatskehús werd mevrouwv Ludema in het zonnetje gezet. Mevrouw Ludema ontving de ridderorder van Prins Vacca Agoris voor haar inzet voor vrijwilligerswerk. Ondanks flinke tegenslagen geeft mevrouw Ludema haar vrijwilligerswerk niet op. De prins had een mooi woordje voor de geridderde en page Afke stond met de bloemen klaar. Ook was er een suprise act! Er werd één akte van het toneel gespeeld. De bewoners vonden het prachtig.


Op zaterdagavond was er, voorafgaand aan het gekostumeerde feest, een carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Het feest in de feestburcht barstte daarna los en stond traditiegetrouw weer in het teken creatieve en originele kostuums. Dit jaar zelfs met een echte rollercoaster in de polonaise!


Zondagmiddag begon het carnaval weer met een prachtige optocht. Een sliert jonge en oude carnavalsvierders trok door de straten van Blauwhuis met voorop de raad van elf met Prins en Page op de praalwagen. Na de optocht had de Prins een mooi woordje voor de blauwhuisters. Naast een persoonlijke ridderorde werden er ook 4 "gouden kwartsjes" uitgereikt aan Yteke Bakker, Jannie van der Bijl, Coby Galama en Renske van der Meulen voor hun jarenlange inzet voor club Siesa als clubleidsters. Er wordt teruggekeken op een prachtig kindercarnaval met een grandioze hotsknotspolonaise en als hekkensluiter een geweldig feest met de jeugd tot en met 16 jaar. Nu kunnen de Prins en Page met hun gevolg en onderdanen weer bijkomen en is het bruisende 'Fyfkesryk' weer veranderd in het mooie Blauwhuis.

Geridderde personen:

 • Vrijdagavond: Fia Ettema
 • Teatskehús: Mevrouw Ludema
 • Krúspunt: Yteke Bakker, Jannie van der Bijl, Coby Galama en Renske van der Meulen

Prijswinnaars:

Zaterdagavond

Kostuums groepen:
 1. De rollercoaster van de Hemdyk met Angela Popma, Afke Kroon, Annemarie Flapper, Petra Altena, Monique Ketelaar, Therèse Huitema, Joubrich Boschma, Nellie van der Meulen, Geertje Brouwer, Anita Attema, Dieuwke Huitema, Lenie Wind, Hanneke Heins en Tryntsje Postma.
 2. Jungle met Marieke Altena, Cilia Brandsma, Tetsje de Wolff, Jantsje Folkertsma en Nynke Brandsma.
 3. € 0,30 Jurken met Agnes Overwijk, Hieke Rijpma, Riemke de Jong, Petra Zijlstra, Anja Overwijk, Sijke de Jong en Betty Landman.
Kostuums kleine groepen:
 1. Fotocamera's met Jelmer en Doortje van Delft
 2. Zonne-energie (Zonnepanelen) met Sjoerd en Doortje Huitema
 3. Wy hawwe glassex met Mariska Rypkema, Marijke Wybenga, Annemiek Popma en Mariëlle Ykema

Zondagmiddag

Publieksprijs (tijdens optocht):
 1. De rollercoaster van de Hemdyk met Angela Popma, Afke Kroon, Annemarie Flapper, Petra Altena, Monique Ketelaar, Therèse Huitema, Joubrich Boschma, Nellie van der Meulen, Geertje Brouwer, Anita Attema, Dieuwke Huitema, Lenie Wind, Hanneke Heins en Tryntsje Postma.
Kostuums groepen:
 1. Taskes met Fenna Abma en Ineke van der Zee
 2. Kabouter op de paddenstoel met Inge Witteveen en Mirte Hannema
 3. Kat en muis met Sieta Zijlstra, Ynskje de Wolff, Rianne Couperus en Maaike de Jong
Kostuums individueel:
 1. Robot met Boris Bosma
 2. S.W.A.T. met Germ Reitsma
 3. Bij met Eveline Schilstra
Werkstukjes:

Groep 1
 1. Rick Bakker
 2. Lisa Dijsselhof
 3. Ilse Bloemsma
Groep 2
 1. Tess Bakker
 2. Mirte Hannema
 3. Inge Witteveen
Groep 3
 1. Hieke Wijbenga
 2. Harm Brandsma
Groep 4
 1. Wilco de Wolff
 2. Markus Kroon
 3. Eline Bloemsma
Groep 5&6
 1. Hidde Rijpkema
 2. Wytze Zeinstra
 3. Hilde de Jager
Groep 7&8
 1. Bauke Rijpma
 2. Anneke Zeinstra

Zondagavond

Kostuums:
 1. Reserve pages met Minucus Altena, Domien Witteveen, Jelte Altena, Hidde Popma en Cornelis Nieboer.
 2. Pink Ladies met Baukje Brouwer, Amarins Popma, Lobke Attema, Freya Witteveen, Ilse Marije Zijlstra, Femke Huitema en Reina Altena.
 3. M&M 's met Jantiena Heins, Sanne Altena, Mariskae Altena, Froukje Altena, Yvonne Couperus, Sietske Tiedema en Marjan van der Zee.
Spel:
 1. "Familie Hoekstra": Lútsen Brouwer, Reina Altena, Domien Witteveen en Mike van Urk
 2. "Familie Zijlstra": Koos van der Zee, Amarins Popma, Simme Dooper en Elisa Zijlstra