Kop van Jut slaan

20-06-2016 - Tijdes het Oldtimer Treffen Blauwhuis op zaterdag 18 juni werd ook een Fries kampioenschap 'kop van jut' slaan gehouden. Met een deelname van zo'n 25 mannen en vrouwen werd het kampioenschap gehouden. Door een flinke regenbui werd er halverwege een pauze ingelast en konden de deelnemers hun spieren weer even laten rusten om in optimale conditie te komen. Bij de jeugd was het Weslay van Urk uit Blauwhuis die zich de Fries kampioen mag noemen. Bij de volwassenen ging het tussen Geartsje Brouwer en Oene Lageveen. Via een ingewikkelde formule werden de hoogtes voor Geartsje en Oene met elkaar vergeleken en uiteindelijk was het Oene die met de titel 'Fries kampioen' naar huis mocht gaan.

Heren
 1. Oene Lageveen, Rottum (Fries kampioen)
 2. Germ Hoekstra, Oudega
 3. Brucht Groenhof, Tjerkgaast

Dames
 1. Geartsje Brouwer, Blauwhuis
 2. Doutsen Heins, Blauwhuis
 3. Sijke de Jong, Blauwhuis

Jeugd
 1. Wesley van Urk, Blauwhuis (Fries kampioen)
 2. Klaas van der Meer, Blauwhuis
 3. Wouter Kroes, Blauwhuis

De beslissende strijd tussen de dames en de heren ging via een ingewikkelde formule die George Foekema had bedacht. Het werd een zware strijd tussen Geatsje en Oene maar uiteidelijk moest Geartsje haar meerdere erkennen in Oene. Oene mag zich Fries Kampioen Kop van Jut noemen, van harte gefeliciteerde met deze titel.

Tijdens het Oldtimer Treffen werd er ook een trekkerlûkwedstrijd gehouden
Heren
 1. Gatze Bakker, Gaastmeer
 2. Henk
 3. Sjoerd Heins, Blauwhuis
Dames
 1. Mattie Dooper, Blauwhuis
 2. Nellie Flapper, Wolsum
Jeugd
 1. Wesley van Urk, Blauwhuis (Fries kampioen)
 2. Klaas van der Meer, Blauwhuis
 3. Eelco de Wolff, Tjerkwerd

Fotoverslag