Túnfeestpartij

04-07-2016 - Bij een traditioneel en gezellig Túnfeest hoort een geslaagde Túnfeestpartij. Op zaterdag 18 juni stonden er een dikke 7 partuur op het kaatsveld in Wolsum. De eerste omloop waren alle parturen aan elkaar gewaagd. In de tweede omloop werd het verschil duidelijker en maakte dat sommige parturen 'uit' gekaatst waren en anderen juist op 'dreef' kwamen. Een mooie en gezellige partij, waarbij sportief en fanatiek werd gekaatst. Met dank aan het Túnfeest als sponsor.

De winnaars zijn:
  1. Jinke Rypma, Auke Attema en Remco Adema
  2. Afke Rypma, Herman Terwischa van Scheltinga en Folkert Landman
Verliezersronde:
  1. Sigrid de Jong, Ids Walsma en Marcel van der Molen
  2. Lennart Hoeke, Peter Bolink en Richard van der Zee