Blauwhuis sluit Tsjerkepaad af met Muzikale Mis tijdens Monumenten Weekend

De Blauwhuister Sint Vituskerk is Rijksmonument en is in 2015 geheel gerestaureerd. Dat was reden om de fraaie Friese plattelandsbasiliek aan te melden voor het Nationale Monumenten Weekend van 10 en 11 september. Het evenement valt samen met het laatste Tsjerkepaad van dit seizoen.

Zondag 11 september is er om kwart over negen een Muzikale Mis onder leiding van Pastoor Peter van der Weide met zang, orgelspel en koralen door respectievelijk het Sint Caeciliakoor, organist Doeke van Wieren en Fanfare Blauwhuis. Na afloop is er koffie op het Tsjerkeplein Terras.
Klik hier voor de liturgie van zondag.

Bezoekers kunnen het gehele weekend deelnemen aan rondleidingen met veel aandacht voor het jaarthema Symboliek, of de hoge toren beklimmen en bijzondere grafmonumenten bezichtigen. Kinderen mogen de kerk een nieuwe kleur geven bij de kleurwedstrijd.

Zaterdagmorgen is de première van de speciaal gemaakte dokumentaire-film over de ruimschoots aanwezige Symboliek in de, door architect Pierre Cuypers ontworpen, Sint Vituskerk.

In zijn boek Hedendaagse Gebedshuizen schrijft hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur Prof. dr. Sible de Blaauw onder andere over symboliek in de kerk: "Torens mogen een functionele betekenis hebben voor het dragen van de klokken, zij zijn toch vooral symbolische markers van de stad Gods op aarde en zinnebeelden van de menselijke behoefte tot contact met de hemel".
Klik hier voor een artikel over symboliek door Sible de Blaauw.

Ook de buurdorpen Greonterp, Westhem, Abbega en Wolsum nemen deel aan het Monumenten Weekend.