Ransuilen in Blauwhuis

Johan Flapper is vrijwilliger van de Roofvogel- en uilenwerkgroep Súdwest-Fryslân en heeft een mand geplaatst in een van de tuinen in Blauwhuis omdat er niet genoeg nestgelegenheden in de omgeving waren. Dit was op 9 maart 2015 en op 30 april werden drie eieren en twee jongen in het nest gevonden. De nieuwsbrief voor Uilen dook hier bovenop en maakte een reportage.

Bron: Nieuwsbrief Uilen 2016, Stichting Kerkuilenwerkgroep Nerderland.
Tekst: Lydia Barkema-Dorst (Roofvogel- en uilenwerkgroep Súdwest-Fryslân)
Foto: Johan Flapper.

Gedurende de winterperiode van 2014/2015 waren er nog steeds veel veldmuizen in Friesland aanwezig. Hier profiteerden niet allen de ransulen van maar oook grote groepen velduilen. In Blauwhuis, een Fries dorpje met 580 inwoners dichtbij Sneek, zat in januari 2015 een flink aantal ransuilen.

Deze ransuilen sliepen in een groepje naaldbomen in het dorp. Rond de avondschemering vlogen ze uit naar de omliggende weilanden om te gaan jagen. Tijdens de schemering werden vijfentwintig vogels geteld.
Op 18 januari 2015 werden de eerste baltsvluchten van de ransuilen waargenomen. De vogels klapten met de vleugels onder het lichaam tegen elkaar aan, wat goed hoorbaar was. De roep was niet van de lucht. Een bijzonder swchouwspel zoals ze om elkaar heen vlogen, ogenschijnlijk niet gehinderd door onze aanwezigheid.

Ransuilen broeden in oude kraaien- en eksternesten. Voor een geschikte nestlocatie zijn ze hiervan afankelijk.
Er is ook een mogelijkheid ze te helpen door een mand in de boom te plaatsen. Dit werd op 9 maart gedaan, in een els op zes meter hoogte dichtbij de roestbomen. De volgende dag zat er al een ransuilvrouwtje in de mand. De enthousiaste bewoners volgden de activiteiten van de vogels op de voet. Het mannetje droeg muizen aan en op 23 april vloog het vrouwtje voor het eerst van het nest. Naar alle waarschijnlijkheid waren er jongen. Op 30 april werd naar het nest geklommen: drie eieren en twee jongen.

De twee jongen werden opgemeten. De oudste had een vleugellengte van 85 mm en woog 210 gram, de jongste had een vleugellengte van 37 mm en woog 100 gram. De drie eieren waren onbevrucht.
Bij de tweede nestcontrole was alleen het oudstejong aanwezig. Het andere jong was waarschijnlijk opgegeten door de oudste: kaïnisme. Het oudste jong was in tien dagen flink gegroeid, had een vleugellengte van 164 mm en woog 245 gram. Het jong is succesvol uitgevlogen.
Nog vier nesten werden waargenomen in Blauwhuis met afgewisseld twee keer een, drie en vier uitgevlogen jongen.

In het najaar verzamelden de ransuilen zich en sliepen in vier naast elkaar staande linder. Op 25 oktober telden we 67 ransuilen die de roestbomen tegen de schemering verlieten. In de loop van november, toen de bomen hun blad verloren, verkasten de vogels en verspreidden zich naar andere locaties.

Kijk op www.kerkuil.com voor meer informatie over uilen.