Informatieavond zendmast

In de winternieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de KPN bezig is met onderzoek naar het plaatsen van een zendmast in de omgeving van Blauwhuis. KPN acht een zendmast in deze regio noodzakelijk, zodat zij de plicht die ze hebben om een goed dekkend netwerk te verzorgen, uit kunnen voeren. Dorpsbelang is voor een goede bereikbaarheid aangaande mobiele telefonie. We vinden ook dat de dorpsbewoners qua optimale bereikbaarheid de keuze moeten hebben uit meerdere providers.
Er zijn door dorpsbelang in samenwerking met de voetbalvereniging een aantal stappen ondernomen om meer informatie te krijgen over de mogelijke effecten die het plaatsen van een zendmast met zich meebrengt. Ons doel is om op constructieve wijze met de betrokken partijen in gesprek te gaan en samen te zoeken naar de meest duurzame en verantwoorde locatie. Daarbij kijkend naar andere dorpen in de omgeving, zodat overcapaciteit en slechte mobiele bereikbaarheid wordt voorkomen.
We willen de informatie die we momenteel hebben graag met jullie delen en hierover met een ieder die zich betrokken voelt in gesprek gaan. Daarom nodigt Dorspbelang Blauwhuis jullie uit voor een informatieavond op:

7 februari van 20:00 tot 22:00 uur in Café de Freonskip.

Graag nemen we voor de informatie zoveel mogelijk kennis van jullie vragen. Dit geeft ons de gelegenheid om zo goed mogelijk antwoord op jullie vragen te geven. Deze vragen kunnen jullie mailen naar skriuwer@doarpsbelangblauhus.frl.
Dorpsbelang vindt het belangrijk om te zorgen voor goede informatie en wil daarnaast op de hoogte zijn van wat er op dit gebied bij de dorpsbewoners leeft. Door elkaar over en weer te informeren zijn we in staat om vervolgstappen te nemen.

Tot ziens op 7 februari

Doarpsbelang Blauhús