Betreft WOZ aanslag 2016 voor niet woningen

Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen, zorgboerderijen, Bed & Brochjes hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag betaald van € 60,00 per € 100.000 WOZ waarde aan de gemeente voor het ondernemersfonds.
Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs- agrarische bestemming.

Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie)

Wie wel, wie niet? U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

Staat er op de gemeentelijke WOZ aanslag 2016 onder de tariefcode een 3 of 4 dan heeft u mee betaald aan het ondernemersfonds. Dit bedrag zit in het totaalbedrag en is niet apart vermeldt op de aanslag.

Tariefcode 1 en 2 zijn privé en niet belast met ondernemersfonds heffingen.

Dit terugvragen moet via de site van het www.ondernemersfondsswf.nl/retributie

Dit formulier vult u 2x in. Voor het eigenaarsdeel 1x en voor het gebruikersdeel 1x.

Vergeet het niet het gaat veelal om enkele honderden euro’s