50 jaar De Fyfkes Blauhús!

Afgelopen weekend vierde Blauwhuis zijn 50ste editie van het carnaval. Hoewel het een bijzonder jaargang betreft, was het geen jubileum. Bij Carnaval is alles verbonden aan het 'gekkengetal' 11. Dus in 2022 viert Blauwhuis haar 55ste jubileum. Joop Hannema zwaaide dit weekend de scepter als Prins Elevatio Ciconia, bijgestaan door zijn prachtige page Siska. Het was weer een gezellig, gevarieerd maar vooral geslaagd carnaval.

Vrijdagavond konden de inwoners en buren van het "Fyfkesryk" genieten van cabaret van eigen bodem. Twee eigen geschreven stukken over het mooie dorp Blauwhuis, waar veel gebeurd. Ook werden er personen geridderd die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het dorp. De eer viel ten beurt aan de organisatie van Túnfeest Blauhús. Zij bestaan dit jaar 55 jaar. Het was een druk bezochte avond vol humor en gezelligheid.
Zaterdagmiddag heeft Prins Elevatio Ciconia met zijn gevolg de bewoners in het Teatskehús bezocht. Het was een middag vol gezelligheid met een hapje en natuurlijk een advocaatje met slagroom. In het Teatskehús werd Francine Herrebaut in het zonnetje gezet. Mevrouw Herrebaut ontving de ridderorder van Prins Elevatio Ciconia voor haar creativiteit en het maken van vele foto's en filmpjes voor het dorp, zo werd ook Candida van Delft- de Wijs geriddert voor 40 jaar in dienst van het Taetskehús. De prins had een mooi woordje voor de geridderden en page Siska stond met de bloemen klaar. Ook was er een surprise act! Er werden enkele liedjes van het cabaret gespeeld. De bewoners vonden het prachtig.

Op zaterdagavond was er, voorafgaand aan het gekostumeerde feest, een carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Het feest in de feestburcht barstte daarna los en stond traditiegetrouw weer in het teken creatieve en originele kostuums. Dit jaar zelfs met Rita's en Catwoman's.
Zondagmiddag begon het carnaval weer met een prachtige optocht. Een sliert jonge en oude carnavalsvierders trok door de straten van Blauwhuis met voorop de raad van elf met Prins en Page op de hijskraan-praalwagen. Na de optocht had de Prins een mooi woordje voor de Blauwhuisters.

Naast een persoonlijke ridderorde werden er ook een "gouden kwartsje" uitgereikt aan Tonny Hobma. Zij heeft zich o.a. meer dan 24 jaar ingezet als penningmeester voor de voetbalvereniging en heeft nu besloten om hiermee te stoppen. Er wordt teruggekeken op een prachtig kindercarnaval met een grandioze hotsknotspolonaise en als hekkensluiter een geweldig feest met de jeugd tot en met 16 jaar. Nu kunnen de Prins en Page met hun gevolg en onderdanen weer bijkomen en is het bruisende 'Fyfkesryk' weer veranderd in het mooie Blauwhuis.

Geridderde personen:
Vrijdagavond: Organisatie Tuinfeest Blauwhuis
Teatskehús: Francine Herrebaut, Canida van Delft - de Wijs
Krúspunt: Tonny Hobma

Prijswinnaars:
Zaterdagavond
Kostuums groepen:
 1. Underkoffer: Mariska Rypma / Annemiek Popma / Hilde Kuipers / Berber Witteveen / Marijke Wybenga / Marielle van Oost
 2. Klaas Haitema: Sietie Bruinsma / Mirjam Hoekstra / Judith Rypma / Marrit v/d Meer / Sigrid de Jong / Baukje v/d Zee / Ymkje v/d Zee / Irini Gaitanis / Agnes Foekema
 3. Rita: Marije Brandsma / Carla Folkertsma / Petra Oosting / Piety Reitsma / Ida Folkertsma / Froukje Folkertsma
 4. Reitmar route: Agnes Overwijk / Hieke Rypma / Sijke de Jong / Petra Zijlstra / Rimke de Jong / Anja Overwijk.

Kostuums kleine groepen:
 1. Popcorn: Jelbrich Sieswerda / Gotske van der Tol / Iris Landman
 2. 50 jier Fyfkes: Cilia Bransma / Marieke Altena.

Zondagmiddag
Publieksprijs (tijdens optocht):
 1. UnderKoffer: Mariska Rypma / Annemiek / Hilde Kuipers / Berber Witteveen / Marijke Wybenga / Marielle van Oost.

Kostuums groepen:
 1. Kikkers: Mirthe Hannema / Inge Witteveen / Hieke Wybenga / Amerins Wybenga
 2. Pittige dames: Tessa Homminga / Fenna Wybenga
 3. Asterix en Obelix: Hilde de Jager / Jelmer Steenstra

Kostuums individueel:
 1. Lopend buffet: Brecht Ykema / Nieke Ykema
 2. Swalkers 50 jier: Thomas Dooper / Jurgen Popma
 3. Koning: Sylvan Steenwijk
Werkstukjes:
Groep 1
 1. Nienke Reitsma
 2. Fraukje Rypma
 3. Brecht Jillings

Groep 2
 1. Rick Bakker
 2. Lisa Dijsselhof
 3. Annemar Westra

Groep 3
 1. Mirthe Hannema
 2. Rick Wybenga
 3. Tess Bakker

Groep 4
 1. Jens Altena
 2. Fardau Folkertsma

Groep 5
 1. Eline Bloemsma
 2. Wilco de Wolf

Groep 6
 1. Fenna Wybenga

Groep 7
 1. Rianne Couperus
Zondagavond
Kostuums:
 1. Mime dames: Froukje Altena / Sanne en Mariska Altena / Yvonne Couperes / Jantina Heins / Sietske Tiedema
 2. Prinsessen: Jesca Kroon / Thea Witteveen / Reina Altena / Freya Witteveen / Ilse Marije Zijlstra / Femke Huitema
 3. Eenhoorn: Anneke Zeinstra

Spel:
 • Team Ids