Doop Skûtsje

Op zaterdag 18 maart is het Blauhúster Skûtsje gedoopt tot "Freonskip". Deze naam symboliseert de vriendschap aan boord van de bemanningsleden maar ook de vriendschap met de andere skûtsjes die aan de IFKS meedoen. Lees meer door op de foto te klikken.

Rond een uur of drie liep de kade vol met belangstellenden en Johannes Rypma luisterde de boel op met optreden. Er werd volop koffie en thee gedronken in de koude buitenlucht. Na deze muziekale opwarming opende Bert de Jong met een woord van welkom aan iederen. Hij bedankte iedereen die hebben meegewerkt en introduceerde Johannes Hobma die een verhaal zou gaan houden over de historie van de skûsjes in Blauwhuis. Na Bert's speech, klonken de muzikale klanken van de Blauhúster Dakkapel vanuit het Teatskehûs.

De Blauhúster Dakkapel is al 5 jaar gestopt maar voor deze gelegenheid trokken de heren nog eenmaal de bekende Pompeblêde-Kiel aan. Deze nieuwe kielen zijn door de bewoners van het Teatskehûs op maat gemaakt voor de bemanning.


Na de bekende kaskrakers werd het tijd om de Pompeblêde-Kielen over te dragen aan de bemanning van het skûtsje. Elke Blauhúster Dakkapeller koos zijn maat om van kiel te wisselen.


Na de officiële overdracht van de kielen volgde een Skippers Ferhaal van Johannes Hobma over de historie van Skûtsjes in Blauwhuis. Dit is niet het eerste skûtsje in Blauwhuis; de historie gaat terug tot voor de tweede wereld oorlog bij de families Hobma en Foekema. Ook de Van der Meers waren actief bij het Skûtsje Sylen. Een leuke annekdote was dat de gemeente Wymbritseradeel heeft geprobeerd de Nije Brêche te vervangen door een duiker. Het 'recht' om Blauwhuis per boot te kunnen bereiken probeerde de gemeente met een fiks bedrag af te kopen. Maar de heren Hobma hielden hun princiepes in ere en piekerden er niet over om dit recht af te laten kopen. Dankzij deze standvastigheid hebben we nu nog de mogelijkheid om met een Skûtsje Blauwhuis te bereiken.


Dit indrukwekkende verhaal werd gevolgd door de officiële doop van het Skûtsje en de onthulling van de naam. Schipper Hartman moest voor de doop een emmer water uit de Sylroede halen en Van der Meer had de eer om de naam te onthullen en de "Freonskip" met de emmer water te dopen. Voorzitter Leo bedankte iedereen aan hun bijdrage en banadrukte nog eens het Skûtsje 'ons' skûtsje is. Daarmee wilde hij zeggen dat door het enthausiasme en de steun (financieel of hulp) uit het dorp er voor zorgt dat dit initiatief gedragen wordt door het dorp. We hopen dat het Skûtsje zal uitgroeien als de Blauhúster Merke en Túnfeest.

Fotoverslag