Openingspartij kaatsseizoen Wolsum

Zondag 21 mei organiseerde kaatsvereniging De Seare Hân uit Wolsum de openingspartij voor de leden van Wolsum en Folsgare. Het weer kon niet beter: niet te warm, zeker niet te koud en ook bijna geen wind, fantastisch!
De jeugd heeft in verschillende categorie├źn gekaatst. De kabouters kaatsten individueel, elke ronde een nieuwe maat. Met drie overwinningen heeft Sander Zijlstra gewonnen.
De welpen/pupillen hebben gekaatst met winnaars/verliezersronde gekaatst. Al deze partijen zijn met 5-2 of 5-3 geëindigd. In de verliezersfinale kaatsten Judith Cuperus en Wytze Zeinstra tegen Willem Kroon en Minke Rienstra. Met een 5-3 6-6 wonnen Judith en Wytze deze partij.


De winnaarsfinale werd gekaatst door Nynke Brouwer en Jurjen van Dalfsen tegen Wessel Zijlstra en Marije Frankena. In deze finale trokken Wessel en Marije aan het langste eind. Met een overwinning van 5-2 6-6 namen zij de krans mee naar huis.
De schooljeugd heeft in twee poules van drie parturen gekaatst. In deze categorie zijn wisselende partijen gekaatst, van zenuwslopend tot iets minder spannend. Ingrid Dijkstra en Anouk Bok wonnen het van de parturen in poule A. De winnaars van poule B zijn Silke Stilma en Pieter Breeuwsma geworden. In de finale bleken Silke en Pieter toch wat sterker te zijn en wonnen ze deze partij.


Ook de senioren kaatsten in twee poules van drie parturen. Veel spannende wedstrijden, waardoor er tot op het laatste moment niet duidelijk was wie er in de finale kwamen te staan. Dit werden Ids Walsma, Bauke Posthuma en Remco Adema tegen Richard van der Zee, Tsjitske Galama en Sybrand van der Molen. Een spannende finale, waarbij er vaak tot 6-6 gespeeld werd. Uiteindelijk hebben Richard, Tsjitske en Sybrand gewonnen met 5-3 6-6. De prijzen bij de jeugd zijn uitgereikt door Bakkerij Popma, Jappie Zeinstra heeft die van de senioren verzorgd.Een fantastische openingspartij, dat er maar meer van deze partijen (en met dit weer) mogen volgen!