Túnfeestpartij te Wolsum

Zaterdag 17 juni was de Túnfeestpartij in Wolsum. De kaatspartij die voorafgaand aan het Túnfeest Blauhús gaat. Dit keer was de partij voor leden in Wolsum en Folsgare, maar ook voor oud-leden. En dit was een groot succes! Door het groot aantal oud-leden dat meedeed, stonden er een verrassend aantal parturen op de lijst. Voor sommigen was het kaatsen al heel lang geleden, dan is het toch weer even wennen om op het veld te staan. Daar waar het weer steeds beter werd, werden de kaats(t)ers ook steeds fanatieker. Met atletische capriolen, duikvluchten en door het trekken van sprintjes stonden verschillende kaats(t)ers versteld van elkaar, maar ook van zichzelf. Zowel bij de jeugd, als bij de senioren zijn er minder spannende, maar ook heel spannende partijen gekaatst. Het was een zeer geslaagde dag, zeker voor herhaling vatbaar!

Uiteraard zijn de prijzen verzorgd door Túnfeest Blauhús. Hieronder de uitslagen en foto’s van de winnende parturen:

Winnaars Welpen (een poule met drie partuur):
Sander Zijlstra en Romke Boonstra.

Winnaars Pupillen (twee poules van drie partuur per poule):
1e prijs: Nynke Brouwer en Judith Cuperus.
2e prijs: Bauke Rijpma en Marije Frankena.

Winnaars Schooljeugd (één poule van vijf partuur):
1e prijs: Martzen Gerbrandy en Silke Stilma.
2e prijs: Nina Kaptein en Marrit de Jong.

Winnaars Senioren (13 partuur, winnaars/verliezersronde gekaatst):
1e prijs winnaarsronde: Wiebe Boonstra, Wiebren Posthuma en Gerrit Rijpma.
2e prijs winnaarsronde: Simon Dijkstra, Johannes Breeuwsma en Aeltsje Brouwer.
1e prijs verliezersronde: Herman Terwisscha van Scheltinga, Jelke Bootsma en Ciska Bruinsma.
2e prijs verliezersronde: Sigrid de Jong, Rianne de Jong en Marije Terwisscha van Scheltinga.