Uitnodiging 15 augustus 2017


'Teigetje, Woelrat en Hester Witteveen nodigen u graag uit voor de tiende viering van de 'Kleine Plechtigheid' ter ere van het leven en werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve op dinsdagmiddag 15 augustus aanstaande, de feestdag ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van de Glorievolle en Gezegende Maagd.
Wij hopen dat u ook deze keer weer bloemen voor Haar en voor Gerard wilt meebrengen.
Op de bijgevoegde foto die Teigetje maakte op 5 december 1970, ziet u Gerard die even pauzeert terwijl hij een ligusterhaag plant tegen de lage muur voor zijn nieuwe schrijfkamer 'Pati et Contemni' in Huize Het Gras. Deze muur is later verwijderd, maar de ligusterhaag staat er nog steeds. De koffiedrinkbeker wordt bewaard door Tijger en Woelrat.

PROGRAMMA:

17.00 uur, in de Sint Vituskerk te Blauwhuis, Friesland:
  • Aanvang van de Kleine Plechtigheid; meegebrachte bloemen worden voor het Mariabeeld opgesteld
  • Voorlezen van gedichten van Gerard
  • Kathleen Ferrier zingt
  • Collecte voor het onderhoud en het in stand houden van deze bijzondere kerk van dr. Pierre Cuypers uit 1869
buiten in Greonterp bij Huize Het Gras:
  • Hans Wiegel, Gregor Eijs en Tijger en Woelrat schenken rode wijn
  • Hans Galema luidt de oude klok op het kerkhofje
  • Voorlezen uit werk en brieven van Gerard
De wijn wordt u aangeboden door Rijkjan Sikkel. Sicco Rijpma zorgt voor de geluidsversterking en eenvoudige zitbanken. U kunt natuurlijk ook zelf een vouwstoeltje meenemen. Wij raden u aan uw paraplu niet te vergeten.

Café de Freonskip, Blauwhuis:
  • Afsluiting van deze tiende viering in dit Reviaanse, historische café waar op dit moment de mini-tentoonstelling 'Graf te Blauwhuis' te zien is.
Wij hopen dat u evenals in andere jaren weer in de gelegenheid bent om te komen en zo samen met ons deze viering op te luisteren. Bevestiging van uw komst wordt op prijs gesteld. Met vriendelijke groeten, Hester Witteveen, Tijger en Woelrat.

Studio Teigetje & Woelrat ® Amsterdam, Jan Rebelstraat 14-J 1069CC Amsterdam
tel: 06.5139.2811 willembruno@gmail.com
Hester Witteveen tel: 0511.431377 / 06.1308.9044 hesterwitteveen1@gmail.com