Uitnodiging parochieavond

Programma:

 • 19:45: Ontvangst met koffie - thee
 • 20:00: Opening

  • Financiële stand van zaken parochie en Locatie Blauwhuis
  • Jaarverslag Locatie bestuur
  • Programma Jubileum-Jaar 150 jaar Sint Vituskerk
  • Rondvraag

 • 20:45: Pauze met koffie, thee, cake en verloting Paaskaars
 • 21:00: Presentatie Stichting van der Weij Fonds. De Stichting beheert de nalatenschap van de familie vd Weij


 • 21:45: Noflike neisit mei borrel

Oant sjen,
Sint Antonius van Padua parochie
Lokaasje Ried Sint Vitus Blauhús