Goede opkomst túnfeestpartij te Wolsum

Op 23 juni was weer de jaarlijkse túnfeestpartij in Wolsum. Met zes welpen, vier parturen bij de jeugd en 9 partuur bij de senioren was de opkomst goed.

De welpen gingen net als de jeugd om 10 uur los. Er waren 6 kaatsers. Er werden vier ronden gekaatst met elke keer een andere maat. Winnaars waren Hieke Folkertsma en Nieke Ykema. Beide 14 punten uit twee wedstrijden.

Bij de jeugd was het poule kaatsen. Na drie ronden kaatsen waren Anneke Zeinstra en Marrit de Jong de winnaars met 21 eersten voor en 6 tegen. Tweede waren Willem Kroon en Sybe Scharringa.

De senioren gingen om 11 uur los. In de eerste omloop mochten broer en zus Terpstra direct tegen elkaar. Hierbij kwamen Janneke, Sietie en Teake als winnaar uit de strijd. Johannes, Marcel en Harm hadden de eerste ronde vrij. Zij mochten in de tweede ronde tegen Auke, Tsjitske en Afke. Dit won Auke c.s. met 5-2 en 6-6. Hierdoor ging Johannes c.s. naar de verliezers ronde. Hier kwamen ze het partuur van Ids, Rianne en Aeltsje tegen.
Dit won Ids c.s. met 5-3 en 6-6. Jos c.s. kwam in de tweede ronde het partuur van Herman, Remco en Patrick tegen. Dit kon Jos c.s. helaas niet winnen. Door de overwinning van Herman c.s. gingen ze direct naar de finale van de verliezers ronde. Hier kwamen ze het partuur van Simon en Geldou tegen.
In de finale lieten Simon en Geldou zien dat ze geen derde maat nodig hadden. Ze wonnen met 5-0 en 6-2 van Herman c.s. In de winnaars ronde kwam Auke c.s. in de finale door een zwaar bevochten overwinning op de veteraan van de vereniging, Richard die samen kaatste met Joram. Hierin mochten ze het opnemen tegen Janneke c.s. De finale werd gewonnen door Auke c.s. met 5-3 en 6-0. De prijzen werden beschikbaar gesteld door de túnfeest commisie.

Fotoverslag