Maria ten hemelopneming en Gerard Reve

Amsterdam/Leeuwarden, woensdag 25 juli 2018

UITNODIGING voor de KLEINE PLECHTIGHEID in GREONTERP rode wijn, proza en poëzie van Gerard Kornelis van het Reve, bloemen voor Gerard en de Maagd, een Heilige Mis in de St Vituskerk en tot slot café de Freonskip.
Hiervoor nodigen Teigetje, Woelrat en Hester Witteveen u van harte uit, op woensdagmiddag 15 augustus a.s., het feest van de Tenhemelopneming van de Glorievolle en Gezegende Maagd, de dag waarop wij ook op het kerkhofje in Greonterp het leven en werk van Gerard herdenken, en wel voor de twaalfde keer.

programma:
17.00 uur ontvangst met rode wijn of water op het kerkhofje van Greonterp
17.30 uur Hans Galema luidt de oude klok
aansluitend proza en poëzie van Gerard
18.15 uur afsluiting: het luiden van de klok
vertrek naar de St Vituskerk in Blauwhuis

18.45 uur het Mariabeeld in de St Vituskerk wordt opgeluisterd met de meegebrachte bloemen, geassisteerd door Woelrat kaarsen en lichtjes worden ontstoken.
19.30 uur pastoor Peter van der Weide draagt de Mis op
Teigetje en Woelrat lezen tijdens deze Mis elk een tekst uit de Bijbel
20.30 uur gezellige samenkomst in café de Freonskip

Pastoor Van der Weide, die op zaterdag 21 april j.l. de nieuwe herdenkings-plaquette voor Gerard, Teigetje en Woelrat vóór Huize 'Het Gras' na enige treffende en humoristische woorden heeft ingezegend, zou uw aanwezigheid tijdens de Mis zeer op prijs stellen.
foto: het boek Nader Tot U, dat Gerard schreef in Huize 'Het Gras' in Greonterp, en opdroeg aan Willem Bruno van Albada / Teigetje, met daarop de originele kroontjespenhouder waarmee hij dit boek schreef en Gerard zijn handgeschreven opdracht Voor Teigetje. "Zonder woorden." Amsterdam, 24 Maart 1966. Gerard., omringd door het nieuwe kleine T&W-ontwerp ter gelegenheid van deze feestdag.
materiaal: Peruaanse 100% pimakatoen; kleuren nero, fumo en cobalto

Wij hopen u op 15 augustus in Greonterp te mogen verwelkomen. Bevestiging van uw komst wordt door ons op prijs gesteld.
Met vriendelijke groeten, Hester, Tijger en Woelrat.