150 jaar Sint Vituskerk en kerkhof


500 Bezoekers bij opening Jubileum Jaar '150 jaar Sint Vituskerk en kerkhof' in Blauwhuis.

Maar goed dat architect Pierre Cuypers in 1868 een extra grote kerk bouwde voor de katholieke enclave Blauwhuis.

Zondag jl werd het 150 jarig jubileum van kerk en kerkhof gevierd, de kerk was met maar liefst 500 parochianen, oudparochianen en andere belangstellenden tot de laatste plaats bezet.

Na de feestelijke viering was er een processie door de pastorietuin naar het kerkhof.

Hoewel het licht regende kon de plechtigheid prima doorgaan, of zoals een bezoeker zei: 'de zegen komt van boven'.

Ook de receptie in café De Freonskip werd druk bezocht waar sommigen al informeerden wat er hierna georganiseerd wordt, want het Jubileum van de Blauwhuister Sint Vituskerk en kerkhof wordt een jaar lang gevierd, tot september 2019.

Fotoverslag