Antenne


Het is al enige tijd geleden dat jullie een update hebben mogen ontvangen van de Werkgroep Antenne Blauwhuis. In de zomer van 2017 hebben wij jullie laten weten dat het ons gelukt is om een zendmast van KPN te weren uit de dorpskern van Blauwhuis. Echter heeft KPN de moed niet opgegeven en zijn wederom voornemens een zendmast in Blauwhuis te plaatsen.

Het feit dat KPN op hun besluit is terug gekomen, heeft grotendeels te maken met het aantal klachten dat KPN vanuit Blauwhuis krijgt omtrent het bereik. Het grootste deel van Blauwhuis heeft te kennen gegeven geen 40 meter hoge zendmast in het dorp te willen die dekking moet genereren voor een gebied groter dan 5km(!). De straling die vrijkomt door een dergelijk mast kan negatieve invloed hebben op de volksgezondheid op een langere termijn. Met name kleine kinderen en oudere mensen zijn hier vatbaar voor. Als eenmaal een mast van 40 meter in Blauwhuis staat, is het niet meer mogelijk deze hier weg te krijgen en geven wij vrij spel aan nog meer providers en andere partijen om van deze mast gebruik te maken. Het straling niveau in het dorp zal dan alleen maar verder stijgen.

Wij willen jullie vragen geen klachten meer bij KPN of andere providers te deponeren omtrent slecht bereik, maar jullie hiermee te richten tot de werkgroep. Het is altijd de intentie geweest van de werkgroep om gesprekspartner te blijven van KPN om zodoende invloed te kunnen uitoefenen op de plaatsing van de mast. Wanneer jullie klagen bij KPN zet je in zekere zin de werkgroep buiten spel.

Bedankt voor jullie begrip en steun. Indien er verder nog vragen zijn, dan kunt u zich ook wenden tot de werkgroep Antenne Blauwhuis.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Antenne Blauwhuis