Verenigingen van Blauwhuis


Sport

Skûtsje Blauhús

Sporthal De Singel

Voetbalvereniging

Hemdykrintocht

Loopgroep "De Joksels"

Badmintonclub

Damclub "De Skyfkes"

IJsclub Blauwhuis
       Contactpersoon: Jelmer ettema
        tel: 06-25172195
        e-mail: ijsclubblauwhuis@hotmail.com

Volleybalvereniging Punt út
       Contactpersoon: Geertje Brouwer
        tel: 0515 - 579844
wedstrijden klik hier

Biljartclub
        Contactpersoon: Gerard de Wolff
        tel: 0515 - 579370
        dinsdag, woensdag en donderdagavond

Keatsclub "De Seare hân" Wolsum
        Contactpersoon: Jinke Rijpma
        e-mail: desearehan@gmail.com
        trainingsavond/speelavond is woensdagavond.

Muziek

Swalkers

Fanfare Blauwhuis

Diversen

Blauhúster Merke

Gerben Rypma Stifting

Carnavalsvereniging "De Fyfkes"
       Contactpersoon: Ymkje van der Zee
       De Sylroede 19, 8615 LC, e-mail: defyfkes@hotmail.com

E.V.A. (voorheen KVG)
       Contactpersoon: Lisa Brandsma
        tel: 0515 - 579828
Bijzonderheden: E.V.A. is een vereniging met boeiende avonden en gezellige koffie ochtenden.
voor niet leden: spreekt een bepaald onderwerp u aan dan bent u van harte welkom. De entree is dan 4,00 euro

Tonielklup "Wy doarre wer"
       Contactpersoon: Marije Brandsma
        tel: 0515-579450