Voorzieningen in Blauwhuis


Basisschool St. Gregorius
        website: www.gregoriusschool.nl
        e-mail: info@gregoriusschool.nl
        contactpersoon: Rixt Minnema
        tel:0515-579262

Zorgcentrum Teatskehús
        contactpersoon: Dhr.A.de Jong
        tel:0515-571900

Jeugdhuis Siesa
        contactpersoon: A.Witteveen
        tel:0515-579160

Peuterclub "It Protterêst"
        contactpersoon: Hiske Rijpma
        tel:0515-569593

Sportzaal "De Singel"

Sporthal De Singel
       Contactpersoon: Anny Brouwer
        tel: 0515 - 579788

Kerk St. Vitus
        website: www.sintantoniusparochie.nl
        contactpersoon: Tineke Rijpma